O projektu

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb - specifické poruchy učení, porucha autistického spektra, porucha chování, ADHD, děti s odlišným mateřským jazykem.

Jednotlivé aplikace mají podobu pro děti atraktivní hry, a mají za cíl pomoci uživatelům dosáhnou zlepšení v oblastech, se kterými mají největší těžkosti. U každé oblasti je možné vybrat si ze dvou úrovní obtížnosti. Aplikace byly vytvořeny pod supervizí pracovníků SPC při Národní ústav pro autismus a ve spolupráci s dalšími předními odborníky a institucemi, specializujícími se na danou problematiku.

Na jednom místě si tak mohou pedagogové, asistenti pedagoga, školní speciální pedagogové, školní psychologové či terapeuti vybrat konkrétní pomůcku, kterou je možné využít při výuce i při volnočasových aktivitách i terapiích, a pomůže jim při začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Stejně tak mohou tyto zdroje využít odborní pracovníci PPP a SPC, vhodné jsou ale i pro práci rodičů s dětmi. Materiály jsou vhodné pro individuální práci i v kolektivu dětí.

Projekt registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012344 pod názvem SVP online portál a sada aplikací pro výuku a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je realizován odborným nakladatelstvím Pasparta Publishing, s.r.o., ve spolupráci s SPC při NAUTIS a díky finanční podpoře poskytnuté MŠMT v rámci Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Jednotlivé materiály je možné volně a bez omezení využívat a nakládat s nimi.